กระแสความนิยมวินด์เซิร์ฟในประเทศไทย และผลดีที่จะได้สำหรับประเทศ

ในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ากีฬาทางน้ำอย่างวินด์เซิร์ฟนั้นได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย ทั้งการเล่นเพื่อความสนุกสนานตามสถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงการหันมาเรียนกีฬาชนิดนี้กันอย่างจริงจังของเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งสามารถหาเรียนได้ง่ายขึ้นกว่าแต่เดิมค่อนข้างมาก แม้แต่ในกรุงเทพและตามเมืองใหญ่หลายจังหวัด ก็มีให้เลือกเรียนกันมากมายหลายที่ ซึ่งตอบรับต่อกระแสความนิยมของเด็กรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากมองย้อนกลับไปแล้วกระแสความนิยมในกีฬาวินด์เซิร์ฟของเด็กยุคใหม่นั้น ดูจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับประเทศไทยเรา ซึ่งประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็จะเป็นผลดีในสองด้านใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ 1.ด้านพัฒนาวงการกีฬา แน่นอนว่าด้วยกระแสความนิยมกีฬาวินด์เซิร์ฟของเด็กรุ่นใหม่ที่มากขึ้นขนาดนี้ มันจะกลายเป็นโอกาสให้เราได้เห็นความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ สร้างนักกีฬาวินด์เซิร์ฟสายเลือดใหม่ขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยได้อีกมากมายหลายคน และหากมองดูไปที่อายุของเด็ก ๆ เหล่านั้นที่เริ่มต้นที่จะเรียนรู้อย่างจริงจังตั้งแต่มีอายุเพียงแค่สิบขวบนิด ๆ มันจะทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาความสามารถต่อยอดไปได้อีกมาก บนพื้นฐานการเล่นที่ถูกต้องที่ถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กซึ่งจะทำให้เขากลายเป็นนักวินด์เซิร์ฟที่เก่งได้ในอนาคต 2.ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ เราเห็นกันอยู่แล้วว่าในช่วงหลังวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นเศรษฐกิจบ้านเราพังพินาศเพียงใด โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นแทบจะเรียกว่าเงียบกริบเลย แม้ว่าช่วงนี้จะมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมไปบ้างแล้วก็ตาม และด้วยความนิยมของวินด์เซิร์ฟ ที่ส่วนใหญ่จะเล่นและจัดการแข่งขันอยู่ตามเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ อยู่แล้ว อาจจะเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยวบ้านเราให้ฟื้นกลับมาก็ได้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติได้เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงรุนแรงอยู่ในหลายประเทศ แต่หากมีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาเหล่านี้ก็น่าจะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินภายในประเทศ ...